Office Bearers

Ar. Samir Gupta

President

Ar. Amit Juneja

Secretary

Ar. Amit Bhagel

Treasurer

Ar. Sunil Chaturvedi

Patron

Ar. Yeshvir Singh

Vice-President

Ar. Siddarth Sharma

Immediate Past President

Ar. Aakash Goyal

Joint Secretary

Executive Members

Ar. Ajay Sharma

Tel : 9837062478

 

Ar. Anurag Khandelwal

Ar. Avantika Sharma

Ar. Anubhav Dixit

Event Co-ordinator

Media Co-ordinator

Ar. Preetam Singh

Ar. Anuj Sarawat

Ar. Jaspreet Singh

Ar. Rahul Gupta

Members

Ar. Amit Agarwal

Ar. Anjali Singh

Ar. Ankit Raj

Ar. Ankit Shukla

 

 

Ar. Ankur Chhabra

Ar. Anuj Pratap Jain

Ar. Anurag Verma

Ar. Apeksha Jain

Ar. Apoorv Bhagat

Ar. Archit Keyal

Ar. Ayush Bansal

Ar. Ayushi Goyal

Ar. Chetan Agarwal

Ar. Diksha Sharma

Ar. Divyanshi Singh

Ar. Garvita Shukla

Tel : 9997870029

 

Ar. Himanshi Sachdeva

Ar. Kiran Kumari

Ar. Manan Bhargava

Ar. Mohini Agarwal

Ar. Pawan Singh

Ar. Pooja Priya

Ar. Prafull Goyan

Ar. Pulkit Singh

Ar. Rahul Soni

Ar. Rajesh Kumar

Ar. Ramvir Singh

Ar. Ravi Kumar

Ar. Rini Agrawal

Ar. Rohan Rana

Ar. Shailendra Kumar Singh

Ar. Shivani Goyal

Ar. Shrashti Gautam

Ar. Shreepriya Agarwal

Ar. Shreya Jain

Ar. Shruti Bansal

Ar. Shweta Singh

Ar. Summy Jain

Ar. Tanmay Agarwal

Ar. Varnita Agarwal

Ar. Yashoda Rani